Poduszka azotowa - zalety z jej stosowania

Zbiorniki niskociśnieniowe muszą być wyposażone w obowiązkowe zawory bezpieczeństwa. Poza tym jeden z elementów zabezpieczających stanowi poduszka azotowa, na której skupimy się w tym artykule. Dowiemy się nie tylko, jak działa, lecz także, jakie korzyści wynikają z jej instalacji.

Działanie poduszki azotowej

butla z azotem

Opiekę nad utrzymaniem stałego ciśnienia w poduszce azotowej sprawuje regulator, instalowany bezpośrednio w zbiornikach. Zadaniem poduszki gazu obojętnego jest zatrzymywanie i eliminowanie zanieczyszczonego powietrza, które mogłoby się do nich dostać. Dzięki temu zapobiega zbyt wysokiemu ciśnieniu, które mogłoby spowodować poważne uszkodzenia.

Jakie zalety ma poduszka azotowa?

Jak działa regulator poduszki azotowej?

Jak się dowiedzieliśmy wcześniej, poduszka azotowa zawiera regulator. Jest to bardzo ważna jej część, a to dlatego, że regulator szybko i skutecznie oddziałuje na wszelkie zmiany ciśnienia w zbiorniku. To dużo lepsze rozwiązanie niż dotychczas stosowane reduktory ciśnienia, ponieważ wartość ciśnienia zasilania gazu nie wpływa w żaden sposób na zamknięcie bądź otwarcie regulatora. Przez co zbędne jest stosowanie dodatkowego sprzętu kontrolującego.

Regulatory poduszki azotowej umożliwiają również nastawienie wymaganej przepustowości gazu obojętnego, a także są niezwykle szczelne i proste w obsłudze. Ponadto dają wiele możliwości, nie są drogie w utrzymaniu i dostarczają do zbiornika konieczną ilość gazu obojętnego, przez co pozwalają oszczędzić. Co oczywiście najważniejsze regulatory sprawiają, że poduszka azotowa ma optymalny stan nad składowanym medium, a opary nie ulatniają się ze zbiornika.

KOMENTARZE:
• Barek
http://bthnuma.pl/armatura-przemyslowa/armatura-do-inertyzacji-zbiornikow-zurcher/ | 2019-08-13

Poduszka zwiększa bezpieczeństwo i ochrania zbiornik.