Sposoby spawania aluminium

Aluminium często uważa się za trudne do zespawania, ale to nie do końca prawda. Spawanie aluminium jest podobne do spawania stali. Nauka tego może zająć trochę czasu, więc oto kilka wskazówek, które ją przyśpieszą.

Bezpieczne spawanie aluminium

spawanie

Przed rozpoczęciem spawania należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. Nie chcesz wdychać niebezpiecznych oparów. Zawsze upewnij się, że posiadasz odpowiednie ubranie ochronne. Powinno ono obejmować:

Rodzaje spawania

Spawanie aluminium może odbywać się na kilka sposobów. Oto najpopularniejsze z nich:

Spawanie łukowe

Spawanie aluminium łukowe jest jedną z najstarszych metod spawania. Wykorzystuje zasilanie elektryczne do stworzenia łuku elektrycznego do stopienia metalu. Elementy aluminiowe, które mają być poddane spawaniu, powinny być czyste i suche. Przed samym procesem warto je zmiękczyć, tak, aby były łatwiejsze do zespawania. Jakie są wady i zalety tego sposobu? Oto najważniejsze z nich:

Zalety:

Wady:

Spawanie za pomocą elektrody topliwej w osłonie gazów osłonowych (MIG)

Spawanie aluminium i innych metali metodą MIG zostało opracowane w latach 40. XX wieku. Do stopienia metalu wykorzystuje się zwarcie wraz z gazem obojętnym. Ważne jest, aby podczas spawania naciskać, a nie ciągnąć. Ciągnięcie lub praca pod zbyt dużym kątem oporu może spowodować zabrudzenie spoin. W przypadku spawania aluminium najlepiej jest naciskać pod kątem 10 do 15 stopni.

Zalety:

Wady:

Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG)

Spawanie TIG wykorzystuje nietopliwą elektrodę wolframową pokrytą jednym z gazów obojętnych, takich jak argon, bądź hel. Wymaga kontrolowania gazu. Zbyt duży przepływ argonu może prowadzić do nieregularnego łuku. Dobrym pomysłem jest również zastosowanie radiatora, aby zapobiec wypaczeniu aluminium.

Zalety:

Wady: